11:00 - Danube Day 2016

Dátum: 18. 6. 2016

Počas podujatie organizovaného pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR môžu návštevníci absolvovať prehliadky priestorov ministerstva v rámci Dňa otvorených dverí, ako aj plavby loďou, environmentálne aktivity zamerané na spoznávanie Dunaja, mikroskopické skúmanie vody či prehliadku záchranárskej techniky (zásahové člny, skútre, vznášadlá). Najmenších poteší pravý Dunajský vodník, kúzelník Talostan, bublinková šou, detské divadlo a mnoho ďalšieho. Pitný režim počas podujatia zabezpečí Coca-Cola ako partner ICPDR.

Podrobné informácie nájdete na webovom odkaze tu:


Miesto konania: Ministerstvo životného prostredia SR

Organizátor: Vodohospodárska výstavba, š.p., Ministerstvo životného prostredia SR

Web: http://www.vvb.sk/ , http://www.minzp.sk/


Ďalšie podujatia